logo leghaan
corner left-topcorner right-top
Lekker - Antibioticavrij - Wekelijks vers
corner left-bottomcorner right-bottom

Ethiek

Momenteel worden haantjes van legrassen geboren en meteen na de geboorte als eendagskuiken weer gedood. In Nederland (en Noord West Europa) wordt het merendeel van deze haantjes verwerkt en verkocht aan o.a. dierentuinen. Economisch en qua efficientie een prima oplossing. Maar of dit ethisch en maatschappelijk gewenst is, is de vraag.

Uit het rapport ‘Het doden van eendagshaantjes, kan dat niet anders?’ van juni 2008 van Animal Science Group van Wageningen UR:

“Omdat de haantjes van legrassen geen eieren leggen en niet rendabel zijn voor de productie van pluimveevlees , worden ze als eendagskuikens gedood. Dit gebeurt overal ter wereld en zowel bij ‘gewoon’ als bij biologisch pluimvee. Het massaal doden van eendagskuikens roept discussie op.” 

Daartoe heeft de overheid aangedrongen op het zoeken naar alternatieven. Hiertoe is een onderzoek verricht waarin is gekeken welke oplossingen maatschappelijk aanvaardbaar worden geacht. Er kwam geen eenduidig beste oplossing naar voren. Wat betreft eerste voorkeur was er echter een duidelijke top vijf:

  • Kijken in het verse ei en mannelijke eieren niet uibroeden (25%)
  • Combinatiekip (haantjes grootbrengen en opeten) (24%)
  • De kip beinvloeden met omgevingsfactoren (minder haantjes) (14%)
  • Doden accepteren (14%)
  • Kip met genetische modificatie beinvloeden (10%)

pdfVoor het gehele rapport, klik hier

In de daaropvolgende jaren is er veel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van alternatieven. In het begin van het jaar 2014 heeft het Rathenau Instituut op verzoek van het ministerie van Economische Zaken een stakeholderonderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de partijen in het veld vinden van de diverse alternatieven voor het doden van eendagshaantjes. Daaruit volgt dat met name de stakeholders in de pluimveesector (incl. de Biologische Pluimveehouders Vereniging) als eerste optie kiezen om alles te laten zoals het is. Met name de maatschappelijke organisaties zoals Youth Food Movement en de Nederlandse Dierenbescherming kiezen voor kijken in het ei en de haantjes niet geboren laten worden. Als tweede optie kiezen zij, net als de Biologische Pluimveehouders Vereniging, voor diervriendelijk grootbrengen en opeten.

pdfVoor het gehele rapport, klik hier

Al met al hebben wij van het Hollands legHaantje ervoor gekozen om de dieren groot te brengen en vervolgens als maatschappelijk verantwoord en lekker vlees te verwerken en te verkopen.